Stakeholder Journals

 1. Stakeholder journals

(According to Alphabet)

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. ASOBİAD | Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 7. Amisos Dergisi
 8. Anasay Dergisi
 9. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 10. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. Anatolian Bryology Dergisi
 12. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
 13. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Aquatic Research
 15. Aquatic Sciences and Engineering
 16. Arşiv Dünyası Dergisi
 17. Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi
 18. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
 19. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 20. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 21. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 22. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 23. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
 24. Balkan Medical Journal
 25. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 26. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 27. Beytül Hikme
 28. Bilgi Yönetimi Dergisi
 29. Bilimname
 30. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 31. City Health Journal
 32. Climate and Health Journal
 33. Çalışma İlişkileri Dergisi
 34. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 35. Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisi
 36. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 37. E-Journal of Law
 38. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 39. Erciyes İletişim Dergisi
 40. Erciyes Akademi Dergisi
 41. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 42. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 43. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 44. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 45. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 46. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 47. History Studies Dergisi
 48. Fiscaoeconomia
 49. Food and Health Dergisi
 50. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 51. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 52. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 53. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 54. International Game Interaction Journal (IGI Journal)
 55. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 56. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 57. IJAL (International Journal of Active Learning)
 58. Innovations in Language Teaching Journal
 59. ISPEC Journal of Agricultural Sciences
 60. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 61. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 62. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 63. İzmir İktisat Dergisi
 64. JENAS | Journal of Environmental and Natural Search
 65. Journal of Interior Design And Academy Dergisi
 66. Journal of Justice
 67. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 68. KAPU | Trakya Journal of Architecture and Design | Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi
 69. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 70. Kent Akademisi Dergisi
 71. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi
 72. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 73. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 74. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 75. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 76. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi
 77. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 78. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 79. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 80. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 81. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 82. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 83. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 84. Odu Institute of Social Sciences Journal Of Social Sciences Research | ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 85. OLBA
 86. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 87. Rusya Araştırmaları Dergisi
 88. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi
 89. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 90. Scientific Research Communications
 91. Seramik Arastirmalari Dergisi
 92. SineFilozofi Dergisi
 93. Social and Legal Studies
 94. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 95. Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 96. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 97. STEM Eğitimi Dergisi
 98. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 99. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 100. Tarım ve Doğa Dergisi
 101. Toprak Su Dergisi
 102. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 103. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 104. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 105. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 106. TESAM Akademi Dergisi | Journal of TESAM Akademy
 107. Toprak ve Su Dergisi
 108. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi
 109. Turkish Journal of Forest Science
 110. Turkish Journal of Nephrology
 111. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 112. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 113. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi
 114. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
 115. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
 116. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 117. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 118. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 119. Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 120. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
 121. Yakın Mimarlık Dergisi | Journal of Near Architecture
 122. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi
 123. And our new stakeholder journals that believe in synergy and are increasing day by day!

NOTE:

PARTICIPATION FORM

You can fill the PARTICIPATION FORM signatured and send it to info@ojop.org for participation in Stakeholders and WhatsApp Group.