And We Have Our New Logo Now!!!!

EN:

 • It all started with the proposition “How to Deal with Common Problems Most Effectively in Scientific Publishing”, in a TR DİZİN program in Ankara.
 • Then, we met via the Whatsapp group.
 • Then the number of editors who joined us by experiencing similar problems and our group grew rapidly.
 • Top Reasons of Our Editors and Journal Owners Decided to create an Index together with us are:

1. Unilateral applications of journal operating systems (without adequate consideration of journals’ opinion),

2. Inability to get a quick response to the elimination of problems,

3. No online or call support,

4. The mysterious operating systems of national and international directories and the troubles and stresses experienced,

 • And all of these have forced the journal owners to come to a setting to create international indexing.
 • Naturally, the owner and editor of more than a hundred journals decided to create an index with a collectivist and corporativist structure.
 • Throughout this development process, OJOP Management has continuously and regularly carried out group work, events and portal web updates simultaneously.
 • Finally, today, the OJOP ADVISORY BOARD voted on the logos that were shared. Our new logo was accepted by the absolute majority of the voters.
 • Wishing this may bring the luck to the our country and the world.

TR:

 • “Bilimsel Yayıncılıkta, Ortak Sorunlarla En Etkili Nasıl Başa Çıkarız” önermesiyle başladı her şey Ankara’da bir TR DİZİN programında.
 • “Bilimsel Yayıncılıkta, Ortak Sorunlarla En Etkili Nasıl Başa Çıkarız” önermesiyle başladı her şey bir TR DİZİN programında.
 • Ardından, Whatsapp grubunda bir araya geldik.
 • Derken benzer sorunları yaşayarak aramıza katılanların sayısı hızla arttı, grubumuz genişledi.
 • Editörlerimizin ve Dergi Sahiplerimizin Bizimle Birlikte Dizin Oluşturmaya Karar Vermelerinin En Başta Gelen Nedenleri:

1. Dergi işletim sistemlerinin (dergilerin görüşünü yeterince dikkate almadan) tek taraflı uygulamaları,

2. Sorunların giderilmesine yeterince hızlı cevap alınamaması,

3. Çevrimiçi veya sesli destek verilmemesi,

4. Ulusal ve uluslararası birçok  dizinin gizemli işletim sistemleri ve yaşanılan sıkıntı ve stresler…

Bütün bunlar, bir araya gelen dergi sahiplerini uluslararası dizin oluşturmaya yönelmiştir.

 • Bu gelişim süreci boyunca, OJOP Yönetimi sürekli ve düzenli olarak grup çalışmalarını, etkinlikleri ve portal web güncellemelerini eş zamanlı olarak yürüttü.
 • Son olarak bu gün, OJOP DANIŞMA KURULU paylaşıma sunulan logoları oyladı. Oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla yeni logomuz kabul edildi.
 • Ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesi ve iz bırakması temennisiyle…