OJOP WhatsApp Group

ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHERS AND

EDITORS PLATFORM WHATSAPP GROUP RULES:

EN:

 1. There are no bilateral conversations that do not concern the general group,
 2. Issues other than journal publishing and editorships are strictly not discussed,
 3. No celebrations are held, except for national holidays.
 4. Each editor can share the new issue of his/her journal at most once in the group.
 5. Indexes, common publication policies, improvement of conditions against publishers in scientific criteria in appointment and promotion, problems related to ethical violations and plagiarism, cooperation on new publishing infrastructure and trends in the world, new developments and accelerations in process management and execution, etc. Optimum solutions can be suggested by coming together on the issues.
 6. Publishers and editors who do not want to be in our group always have the right and authority to leave our group.
 7. All necessary measures will be taken to ensure that correspondence and messaging in the group do not disturb anyone.
 8. All decisions taken will be implemented by majority vote of the participants.
 9. No one should post in the group before 9 am and after 10 am.
 10. These time intervals can still be changed by voting (by majority of votes).

TR:

 1. Grubun genelini ilgilendirmeyen, ikili sohbetler yapılmaz,
 2. Dergi yayıncılığı ve editörlükler harici konular kesinlikle konuşulmaz,
 3. Milli bayramlar hariç her hangi bir kutlama yapılmaz,
 4. Reklam yapılmaz, (Her editör, dergisine ait yeni sayısını en fazla bir kere grupta paylaşabilir.
 5. Dizinler, ortak yayın politikaları, atama ve terfilerdeki bilimsel kriterlerdeki yayıncılar aleyhine koşulların iyileştirilmesi, etik ihlali ve intihallere ilişkin sorunlar, dünyadaki yeni yayıncılık alt yapı ve eğilimleri konusunda işbirliği, süreç yönetimi ve yürütümüne ilişkin yeni gelişme ve ivmeler vb. konularda bir araya gelinerek optimum çözümler önerilebilecektir.
 6. Grubumuzda yer almak istemeyen yayıncılar ve editörler, zaten grubumuzdan ayrılma hak ve yetkisine her zaman sahiptir.
 7. Grupta yazışma ve mesajlaşmaların kimseyi rahatsız etmemesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.
 8. Alınan bütün kararlar katılımcıların oy çokluğuyla uygulanacaktır.
 9. Grupta sabah 9 dan önce ve gece 10 dan sonra kimse paylaşımda bulunmamalıdır.
 10. Bu saat aralıkları yine oylamayla (oy çokluğuyla) değiştirilebilecek.