OJOP WhatsApp Group

ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHERS AND EDITORS PLATFORM GROUP RULES:

Grubun genelini ilgilendirmeyen, ikili sohbetler yapılmaz,  dergi yayıncılığı harici konular kesinlikle konuşulmaz, milli bayramlar hariç her hangi bir kutlama yapılmaz, reklam yapılmaz, (Her editör, dergisine ait yeni sayısını en fazla bir kere grupta paylaşacaktır. Bu da paydaş üyelerimizin yeni sayılarını görmemizin faydalı olacağını düşündüğümüz içindir. Dizinler, ortak yayın politikaları, atama ve terfilerdeki bilimsel kriterlerdeki yayıncılar aleyhine koşulların iyileştirilmesi, etik ihlali ve intihallere ilişkin sorunlar, dünyadaki yeni yayıncılık alt yapı ve eğilimleri konusunda işbirliği, süreç yönetimi ve yürütümüne ilişkin yeni gelişme ve ivmeler vb. konularda bir araya gelinerek optimum çözümler önerilebilecektir. Grubumuzda yer almak istemeyenler yayıncılar ve editörler, zaten grubumuzdan ayrılma hak ve yetkisine her zaman sahiptir. Grupta yazışma ve mesajlaşmaların kimseyi rahatsız etmemesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Alınan bütün kararlar katılımcıların oy çokluğuyla uygulanacaktır. Grupta sabah 9 dan önce ve gece 10 dan sonra kimse paylaşımda bulunmayacak. Bu saat aralıkları yine oylamayla (oy çokluğuyla) değiştirilebilecek. Baş editörlerce ayda bir,  koopere şekilde yeni ve güçlü bir uluslararası dizin inşaası telekonferans toplantılarında ele alınacak.

Platform kısaltması açılımı: (OJOP: Online Journal Platform)