Journals Master List

Note: In the Journal List, the linked ones show the journals that have started the indexing process, and the unlinked ones show the ones that are in the indexing process.

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. ASOBİAD | Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Amasya University Journal Of Social Sciences
 7. Amisos Dergisi | AMISOS
 8. Anasay Dergisi
 9. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 10. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. Anatolian Bryology Dergisi
 12. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Ankara Journal of Health Services
 13. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Aquatic Research
 15. Aquatic Sciences and Engineering
 16. Arşiv Dünyası Dergisi
 17. Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi
 18. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi | Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications
 19. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 20. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 21. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 22. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 23. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
 24. Bayburt Üniversitesi, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 25. Balkan Medical Journal
 26. Beytül Hikme
 27. Bilgi Yönetimi Dergisi / Journal of Information Management
 28. Bilgi Belge Yönetim ABD
 29. Bilimname
 30. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 31. Çalışma İlişkileri Dergisi
 32. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 33. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 34. E-Journal of Law
 35. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 36. Erciyes İletişim Dergisi
 37. Erciyes Akademi Dergisi
 38. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 39. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 40. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 41. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 42. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 43. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 44. History Studies Dergisi
 45. Fiscaoeconomia
 46. Food and Health Dergisi
 47. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 48. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 49. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 50. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 51. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 52. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 53. IJAL (International Journal of Active Learning)
 54. Innovations in Language Teaching Journal
 55. ISPEC Journal of Agricultural Sciences
 56. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi
 57. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 58. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 59. JENAS | Journal of Environmental and Natural Studies | JENAS Çevre ve Doğa Araştırmaları Dergisi
 60. Journal of Interior Design And Academy Dergisi
 61. Journal of Justice
 62. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 63. Kent Akademisi Dergisi | Journal of Urban Academy
 64. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi
 65. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 66. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 67. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 68. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 69. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi | Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe Journal)
 70. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 71. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi / Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)
  Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA)
 72. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 73. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 74. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 75. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 76. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 77. Odu Institute of Social Sciences Journal Of Social Sciences Research | ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 78. OLBA
 79. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 80. Rusya Araştırmaları Dergisi | Journal of Russian Studies
 81. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi /Health Academy Kastamonu Journal Tag
 82. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 83. SineFilozofi Dergisi
 84. Social and Legal Studies
 85. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 86. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
 87. Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 88. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 89. STEM Eğitimi Dergisi
 90. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 91. Tarım ve Doğa Dergisi
 92. Toprak Su Dergisi
 93. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 94. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 95. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 96. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 97. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi
 98. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 99. Turkish Journal of Forest Science
 100. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 101. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
 102. TİMAD | Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi | Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization
 103. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 104. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 105. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi
 106. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 107. Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 108. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi