Journals Master List

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. ASOBİAD | Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Amasya University Journal Of Social Sciences
 7. Amisos Dergisi | AMISOS
 8. Anasay Dergisi
 9. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 10. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. Anatolian Bryology Dergisi
 12. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Ankara Journal of Health Services
 13. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Aquatic Research
 15. Aquatic Sciences and Engineering
 16. Arşiv Dünyası Dergisi
 17. Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi
 18. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi | Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications
 19. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 20. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 21. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 22. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 23. Bayburt Üniversitesi, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 24. Balkan Medical Journal
 25. Beytül Hikme
 26. Bilgi Yönetimi Dergisi / Journal of Information Management
 27. Bilgi Belge Yönetim ABD
 28. Bilimname
 29. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 30. Çalışma İlişkileri Dergisi
 31. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 32. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 33. E-Journal of Law
 34. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 35. Erciyes İletişim Dergisi
 36. Erciyes Akademi Dergisi
 37. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 38. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 39. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 40. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 41. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 42. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 43. History Studies Dergisi
 44. Food and Health Dergisi
 45. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 46. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 47. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 48. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 49. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 50. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 51. IJAL (International Journal of Active Learning)
 52. Innovations in Language Teaching Journal
 53. ISPEC Journal of Agricultural Sciences
 54. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 55. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 56. JENAS | Journal of Environmental and Natural Studies | JENAS Çevre ve Doğa Araştırmaları Dergisi
 57. Journal of Interior Design And Academy Dergisi
 58. Journal of Justice
 59. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 60. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 61. Kent Akademisi Dergisi | Journal of Urban Academy
 62. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi
 63. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 64. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 65. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 66. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 67. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi
 68. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 69. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi / Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)
  Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA)
 70. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 71. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 72. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 73. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 74. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 75. ODÜSOBİAD | ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi / Odu Institute Of Social Sciences Journal Of Social Sciences Research
 76. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 77. Rusya Araştırmaları Dergisi | Journal of Russian Studies
 78. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi /Health Academy Kastamonu Journal Tag
 79. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 80. SineFilozofi Dergisi
 81. Social and Legal Studies
 82. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 83. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 84. STEM Eğitimi Dergisi
 85. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 86. Tarım ve Doğa Dergisi
 87. Toprak Su Dergisi
 88. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 89. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 90. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 91. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 92. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi
 93. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 94. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 95. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
 96. TİMAD | Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi | Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization
 97. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 98. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 99. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 100. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi