Journals Master List

Note: In the Journal List, the linked ones show the journals that have started the indexing process, and the unlinked ones show the ones that are in the indexing process.

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. ASOBİAD | Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Amasya University Journal Of Social Sciences
 7. Amisos Dergisi | AMISOS
 8. Anasay Dergisi
 9. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 10. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. Anatolian Bryology Dergisi
 12. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Ankara Journal of Health Services
 13. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Aquatic Research
 15. Aquatic Sciences and Engineering
 16. Arşiv Dünyası Dergisi
 17. Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi
 18. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi | Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications
 19. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 20. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 21. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 22. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 23. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
 24. Balkan Medical Journal
 25. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 26. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 27. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 28. Beytül Hikme
 29. Bilgi Yönetimi Dergisi / Journal of Information Management
 30. Bilimname
 31. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 32. City Health Journal
 33. Climate and Health Journal
 34. Çalışma İlişkileri Dergisi
 35. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 36. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 37. E-Journal of Law
 38. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 39. Erciyes İletişim Dergisi
 40. Erciyes Akademi Dergisi
 41. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 42. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 43. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 44. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 45. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 46. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 47. History Studies Dergisi
 48. Fiscaoeconomia
 49. Food and Health Dergisi
 50. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 51. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 52. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 53. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 54. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 55. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 56. IJAL (International Journal of Active Learning)
 57. Innovations in Language Teaching Journal
 58. ISPEC Journal of Agricultural Sciences
 59. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi
 60. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 61. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 62. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 63. İzmir İktisat Dergisi
 64. JENAS | Journal of Environmental and Natural Studies | JENAS Çevre ve Doğa Araştırmaları Dergisi
 65. Journal of Interior Design And Academy Dergisi
 66. Journal of Justice
 67. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 68. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi
 69. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 70. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 71. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 72. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 73. Kent Akademisi Dergisi | Journal of Urban Academy
 74. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi | Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe Journal)
 75. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 76. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi / Journal of Architectural Sciences and Applications (MBUD)
  Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA)
 77. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 78. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 79. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 80. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 81. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 82. Odu Institute of Social Sciences Journal Of Social Sciences Research | ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 83. OLBA
 84. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 85. Rusya Araştırmaları Dergisi | Journal of Russian Studies
 86. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi /Health Academy Kastamonu Journal Tag
 87. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 88. Seramik Araştırmaları Dergisi | The Journal of Ceramic Research
 89. SineFilozofi Dergisi
 90. Social and Legal Studies
 91. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 92. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
 93. Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 94. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 95. STEM Eğitimi Dergisi
 96. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 97. Tarım ve Doğa Dergisi
 98. Toprak Su Dergisi
 99. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 100. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 101. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 102. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 103. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi
 104. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 105. Turkish Journal of Nephrology
 106. Turkish Journal of Forest Science
 107. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 108. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi
 109. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
 110. TİMAD | Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi | Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization
 111. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 112. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 113. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi
 114. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 115. Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi
 116. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
 117. Yakın Mimarlık Dergisi | Journal of Near Architecture