DergiPark Yeni Süreç Yönetimi Videosu Yayınladı!

Uluslararası standartlara göre yeniden yapılanan DergiPark Makale Süreç Yönetim Paneli güncellendi.

Bu konuda DERGİ EDİTÖRLERİnin yaşamakta oldukları zorlukları ve sorunları gidermek için yeni video yayınladı.

Biz de bütün dergi editörleri olarak DERGİPARK’ın bir an önce optimize edilmesi, KULLANICI DOSTU, YAZAR DOSTU, HAKEM DOSTU, EDİTÖR DOSTU bir panel ile çalışmayı ümit ediyoruz.

DergiPark Yeni Süreç Yönetimi Videosu Linki: