Stakeholder Journals

Stakeholder journals

(According to Alphabet)

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 7. Amisos Dergisi
 8. Anasay Dergisi
 9. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 10. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 11. Anatolian Bryology Dergisi
 12. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
 13. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Aquatic Research
 15. Aquatic Sciences and Engineering
 16. Arşiv Dünyası Dergisi
 17. Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi
 18. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
 19. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 20. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 21. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 22. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 23. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
 24. Bayburt Üniversitesi, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 25. Balkan Medical Journal
 26. Beytül Hikme
 27. Bilgi Yönetimi Dergisi
 28. Bilgi Belge Yönetim ABD
 29. Bilimname
 30. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 31. Çalışma İlişkileri Dergisi
 32. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 33. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 34. E-Journal of Law
 35. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 36. Erciyes İletişim Dergisi
 37. Erciyes Akademi Dergisi
 38. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 39. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 40. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 41. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 42. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 43. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 44. History Studies Dergisi
 45. Food and Health Dergisi
 46. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 47. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 48. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 49. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 50. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 51. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 52. IJAL (International Journal of Active Learning)
 53. Innovations in Language Teaching Journal
 54. ISPEC Journal of Agricultural Sciences
 55. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 56. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 57. JENAS | Journal of Environmental and Natural Search
 58. Journal of Interior Design And Academy Dergisi
 59. Journal of Justice
 60. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 61. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 62. Kent Akademisi Dergisi
 63. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi
 64. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 65. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 66. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 67. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 68. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi
 69. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 70. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 71. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 72. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 73. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 74. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 75. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 76. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi ODÜSOBİAD
 77. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 78. Rusya Araştırmaları Dergisi
 79. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi
 80. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 81. SineFilozofi Dergisi
 82. Social and Legal Studies
 83. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 84. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 85. STEM Eğitimi Dergisi
 86. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 87. Tarım ve Doğa Dergisi
 88. Toprak Su Dergisi
 89. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 90. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 91. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 92. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 93. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi
 94. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 95. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 96. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
 97. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
 98. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 99. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 100. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 101. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
 • And our new stakeholder journals that believe in synergy and are increasing day by day!

NOTE:

PARTICIPATION FORM

You can fill the PARTICIPATION FORM signatured and send it to info@ojop.org for participation in Stakeholders and WhatsApp Group.