Paydaş Dergiler

Paydaş Dergilerimiz:

(Liste Alfabe Sırasına Göredir.)

 1. A Art Design Journal
 2. ACG Publications
 3. Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Acta Medica Nicomedia Dergisi
 5. Afet ve Risk Dergisi
 6. Amisos Dergisi
 7. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 8. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 9. Aquatic Research
 10. Aquatic Sciences and Engineering
 11. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
 12. ARTGRID Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts
 13. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 14. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 15. Bayburt Üniversitesi, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 16. Balkan Medical Journal
 17. Beytül Hikme
 18. Bilgi Yönetimi Dergisi
 19. Bilgi Belge Yönetim ABD
 20. Bilimname
 21. Inonu University Journal of the Faculty of Education
 22. Çalışma İlişkileri Dergisi
 23. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 24. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dergisi
 25. E-Journal of Law
 26. Erciyes İletişim Dergisi
 27. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 28. Endüstri Mühendisliği Dergisi
 29. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 30. ESOGU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. ve Mim. Fakültesi Dergisi
 31. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 32. Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
 33. History Studies Dergisi
 34. Food and Health Dergisi
 35. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GİİBDE
 36. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 37. HAK-İŞ Emek ve Toplum Dergisi
 38. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
 39. Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 40. Ihlara Eğitim Araştırmaları
 41. IJONASS Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
 42. IJAL (International Journal of Active Learning)
 43. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 44. İstanbul Aydın Universitesi A Art Design
 45. JENAS | Journal of Environmental and Natural Search
 46. Journal of Justice
 47. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 48. Kent Akademisi Dergisi
 49. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 50. KSÜ Orman Fakültesi Dergisi
 51. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
 52. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 53. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi
 54. Medeniyet Araştırmaları Dergisi
 55. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 56. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 57. Mimarlık ve Yaşam Dergisi
 58. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 59. ICAM Network Information Communication Art and Media Publication Group
 60. OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
 61. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi ODÜSOBİAD
 62. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 63. Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi
 64. Sağlık Bilimleri Dergisi (Kocaeli Üniversitesi)
 65. SineFilozofi Dergisi
 66. Social and Legal Studies
 67. Sosyal Bilimler Dergisi (Haliç Üniversitesi)
 68. SPMJ | Strategic Public Management Journal
 69. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 70. Tarım ve Doğa Dergisi
 71. Toprak Su Dergisi
 72. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 73. TÜBAKED Türkiye Bilimler Akademisi Envanteri Dergisi
 74. Takya Üniversitesi İİBF Dergisi
 75. Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 76. Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi
 77. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
 78. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)
 79. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
 80. Uluslararası Doğu Anadolu Fen ve Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 81. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
 1. Ve sinerjiye inanmış, gün gün sayısı artan yeni paydaş dergilerimiz!

NOT:

Paydaşlık ve WhatsApp Grubumuza katılım için KATILIM FORMU nu ıslak imzalı olarak doldurup info@ojop.org adresine gönderebilirsiniz.