TURKCESS-OJOP Bilimsel Eğitim Seminerleri Başladı

OJOP Bilimsel Dergiler Dizin/Index Webinarlarının ilki 30 Ocak 2021 tarihinde (dün) gerçekleştirildi.
TURCESS – OJOP İşbirliğiyle, Bilimsel Dergiler Dizin İndeks Eğitim Webinarı Dr.Öğr.Üyesi Ümit POLAT’ın moderatörlüğünde, konuşmacı, EBSCO Information Servis’ten, Erol GÖKDUMAN‘ın, Türkiye’de ve Dünyada Bilimsel Dergiler, Uluslararası İndexler konulu konuşmasıyla başladı.
Gökduman konuşmasında, Dünya’nın saygın indekslerinin yapılarından kısaca bahsettikten sonra, İndeks sağlayıcı/barındırıcı firmalar ile indekslerin yapıları hakkında bilgi verdikten sonra, EBSCOHost’un dizinleme şartları ve ayrıntıları dile getirdi.
İkinci konuşmacı, OJOP Kurucusu ve Dönem Başkanı Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet FİDAN da, Uluslararası Dergilerde Yayın Etiği, Dergilerin Saygın Veritabanlarında Taranması İçin Gerekli Kriterleri, dergilerdeki akreditasyon ve entegrasyon bağlamında ele aldı. Fidan konuşmasında, Türkiye’deki ve dünyadaki bilimsel dergilerin entegrasyonunun önemine değindikten sonra, büyük veri (big-data) navigasyonu için gerekli düzenlemeleri ele aldı.
Programa İlişkin Görseller: