TR Dizin Eğitimi Sorası Kurucu Üyelerimiz

Ankara’da 13 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen bir TR DİZİN eğitimi sonrası kurulma kararı aldık.

Acele ettik, ve hızla kurulduk. Her gün daha da büyüdük. Her gün daha güzel amaçlarla motive olduk.

Sağdan Sola:

Doç.Dr. Nilgün ULUTAŞ | Kurucu – Genel Koordinatör

Prof.Dr. Özkan ÖZDEN | Kurucu – Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Meryem Nur AYDEDE | Kurucu – Başkan Yardımcısı

Özlem BİLGİLİOĞLU | Kurucu – Üye

Dr. Öğr.Üyesi Mustafa ÇAKIR | Kurucu – Üye

Dr. Ahmet FİDAN | Kurucu – Dönem Başkanı

Ankara Ofisi Temsilcimiz: Nurdan KIZILAY | Ankara – Sekreterya

Prof.Dr. Esra AKI | Kurucu – Üye

2019 TR DİZİN EĞİTİMİ EDİTÖRLER AİLE FOTOĞRAFI