Whats App Grup Kurallarımız

ÇEVRİMİÇİ BİLİMSEL DERGİ YAYINCILARI VE EDİTÖRLERİ PLATFORMU GRUP KURALLARI:

Grubun genelini ilgilendirmeyen, ikili sohbetler yapılmaz,  dergi yayıncılığı harici konular kesinlikle konuşulmaz, milli bayramlar hariç her hangi bir kutlama yapılmaz, reklam yapılmaz, (Her editör, dergisine ait yeni sayısını en fazla bir kere grupta paylaşacaktır. Bu da paydaş üyelerimizin yeni sayılarını görmemizin faydalı olacağını düşündüğümüz içindir. Dizinler, ortak yayın politikaları, atama ve terfilerdeki bilimsel kriterlerdeki yayıncılar aleyhine koşulların iyileştirilmesi, etik ihlali ve intihallere ilişkin sorunlar, dünyadaki yeni yayıncılık alt yapı ve eğilimleri konusunda işbirliği, süreç yönetimi ve yürütümüne ilişkin yeni gelişme ve ivmeler vb. konularda bir araya gelinerek optimum çözümler önerilebilecektir. Grubumuzda yer almak istemeyenler yayıncılar ve editörler, zaten grubumuzdan ayrılma hak ve yetkisine her zaman sahiptir. Şu var ki, platformumuza, Ankara’daki TR DİZİN etkinliğinden sonra, en az 100 çevrimiçi bilimsel dergi baş editörü daha katılacaktır. Grupta yazışma ve mesajlaşmaların kimseyi rahatsız etmemesi için gerek bütün tedbirler alınacaktır. Alınan bütün kararlar katılımcıların oy çokluğuyla uygulanacaktır. Grupta sabah 9 dan önce ve gece 10 dan sonra kimse paylaşımda bulunmayacak. Bu saat aralıkları yine oylamayla (oy çokluğuyla) değiştirilebilecek. Başarılı olunabilirse eğer, baş editörlerce koopere şekilde yeni ve güçlü bir uluslararası dizin inşaası telekonferans toplantılarında ele alınabilecek. Platform kısaltması açılımı: (OJOP: Online Journal Platform)

Not:

Üyelik ve WhatsApp Grubumuza katılım için KATILIM FORMU nu ıslak imzalı olarak doldurup info@ojop.org adresine gönderebilirsiniz.