Güç Birliği İle Nice Aydınlık Yarınlara

Güç Birliği İle Nice Aydınlık Yarınlara.

OJOP, Çevrimiçi Bilimsel Dergi Yayıncıları ve Editörleri Platformu, online dergi ve kitap yayıncılarının oluşturduğu bir platform ve birliktir.

Çevrimiçi Bilimsel Dergi Yayıncıları Platformu, online bilimsel dergiler ve kitap yayıncıları arasındaki yardımlaşma, dayanışma, entegrasyon ve akreditasyon amacıyla oluşturulmuştur. TR Dizin vb. dizinler le ilgili akreditasyon koşullarına uyumlaşma ve akademik terfi ve atamalardaki koşulların yayıncılar aleyhine olmayacak şekilde düzenlenmesini sağlama amacını güder.

OJOP, bir araya gelme ve güç birliğinden hareketle, Türkiye lokasyonlu, uluslararası dizin (index) oluşturmayı hedeflemektedir. Türkiye’ye bilimsel ve kültürel noktada saygın bir DİZİN / İNDEKS kazandırmak için girişim başlatmıştır.

Halihazırda 80’e yakın bilimsel dergi yayıncısı ve editörü üyemiz bulunmakta, bu nicel gücümüz, 200 dergiye ulaştığında, dizin oluşturmak için girişimlerimiz başlayacaktır.

Türkiye’ye uluslararası bilim camiasında saygın bir dizin kazandırmak için çevrimiçi bilimsel dergi sahiplerini ve editörlerini bizlere katılmaya davet ediyoruz.

NOT:

Üyelik ve WhatsApp Grubumuza katılım için KATILIM FORMU nu ıslak imzalı olarak doldurup info@ojop.org adresine gönderebilirsiniz.